Mity o roszczeniach o odszkodowanie

Jeżeli ufasz nagłówkom gazet, to być może jesteś zdania, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii to naród, który składa roszczenie o odszkodowanie przy każdej okazji. Jednakże w rzeczywistości, wszystkie reklamy i ogłoszenia zachęcające ludzi do składania roszczeń przedstawiają zupełnie inny stan rzeczy. Dział prawa zajmujący się odszkodowaniami w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo niewielki i w związku z tym, wszystkie reklamy są skierowane do nielicznego grona osób.

Personal Injury and Clinical / Medical Negligence Lawyer

Dane opublikowane przez rząd pokazują, że ilość spraw o odszkodowanie spadła w ostatnich dwóch latach. W 2017 roku liczba porozumiem w sprawach odszkodowań zarejestrowanych przez the Government Compensation Recovery Unit wyniosła 1,013,490. W 2018 roku liczba ta spadła do 894,563. W 2019 zarejestrowano tylko 853,259. Uznaje się, że liczby te dotyczą tylko niewielkiej ilości osób, które mają podstawy do złożenia roszczenia o odszkodowanie, które zakończyłoby się sukcesem.

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie lubią niepotrzebnej uwagi

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie są skłonni do szybkiego rozpoczynania roszczenia o odszkodowanie kiedy doznali poważnych urazów. Informacje zebrane na przestrzeni wielu lat wskazują na istnienie kilku kluczowych trendów. O ile jedna czwarta społeczeństwa przyznaje, że rozpoczęliby roszczenie o odszkodowanie, ponad 80% uważa, że inni mają prawo do rozpoczęcia roszczenia. O ile zakończenie finansowania prowadzenia spraw o odszkodowanie w ramach programu Legal Aid zmniejszyło ilość spraw, inne czynniki również mają wpływ na opinie społeczeństwa.

‘Kultura odszkodowań’ nie istnieje

Artykuły w mediach skupiają się głównie na sprawach, które nie stanowią adekwatnej reprezentacji roszczeń z zakresu doznanych urazów ciała. Media bardzo rzadko wspominają o codzienniej, ciężkiej pracy, która pomaga w uzyskaniu właściwego odszkodowania dla osób, których życie ulego zmianie w wyniku odniesionych urazów.  Osoby te, muszą zmierzyć się z emocjonalnymi, finansowymi i zawodowymi konsekwencjami doznanych urazów. Rozbieżność pomiędzy rzeczywistością i artykułami prasowymi, może sugerować, że osoby składające roszczenia są chciwe lub nieczciwe. Jest to niesprawiedliwa opinia, oparta na zniekszatalconej analizie dostępnych informacji. Odszkodowanie ma na celu upewnienie się, że osoby, które były ofiarami wypadku mogą odbudować swoje życie.

Obawa przed stawieniem się w sądzie

Przekonanie, że aby uzyskać odszkodowanie, trzeba iść do sądu, jest szeroko rozpowszechnione. Powoduje to nieuzasadniony starch, który zniechęca ludzi do złożenia roszczenia. W rzeczywistości, znakomitą większość spraw kończy się na ugodzie, bez potrzeby udania się na salę rozpraw. W przypadku tych nielicznych spraw, gdzie Powód musi udać się do sądu, towarzyszyć mu będzie zawsze wyspecjalizowany adwokat. Adwokat również na samym początku sprawy oceni prawdopodobieństwo skierowania sprawy do sądu, tak więc klient będzie mógł podjąć decyzję po uzyskaniu wszystkich informacji.

Wysoki koszt prowadzenia roszczenia

Wiele osób obawia się, że rozpoczęcie roszczenia będzie wiązało się w wysokimi kosztami na początku sprawy, które będą musieli ponieść. Zniesienie pomocy w ramach Legal Aid w sprawach o odszkodowanie tylko wznocnilo te obawy. Istnieje również lęk, że jeżeli sprawa nie zakończy się powodzeniem, będą musieli zapłacić koszta prawne adwokata, na które ich nie stać. W ramach umowy typu No Win No Fee, prowadzenie sprawy jest wolne od ryzyka finansowego dla Powoda. Jeżeli adwokat uzna, że sprawa ma małe szanse powodzenia, to nie będzie zachęcał do rozpoczęcia roszczenia. Tylko jeżeli sprawa zakończy się sukcesem, koszty prawne zostaną potrącone z odszkodowania. Będą one stanowiły określony procent wysokości odszkodowania i kwestia ta będzie zawsze omówiona i uzgodniona przez rozpoczęciem sprawy.

Sprawy o odszkodowanie są skomplikowane

Istnieje opinia, że wszelkie sprawy związane z prawem są skomplikowane. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o sprawy o odszkodowanie. W rzeczywistości procedura nie jest skomplikowana. Adwokat również wytłumaczy procedurę krok po kroku, wyjaśni wszystkie aspekty postępowania bez zbędnego żargonu prawniczego. Nawet jeżeli zdecydujemy, że niestety nie możemy zająć się sprawa, to zawsze wyjaśnimy dlaczego w jasny i przystępny sposób.

Możesz stracić pracę, jeżeli rozpoczniesz roszczenie

Jest to jedna z największych obaw wśród osób, które mogą rozważyć rozpoczęcie roszczenia o odszkodowanie. Pracownicy matrwia się, że pracodawca może podjąć decyzję o zwolnieniu pracownika, który rozpoczął roszczenie o odszkodowanie po wypadku w miejscu pracy. Należy podkreślić iż byłoby to nielegalne. Zwolnienie z pracy podlega bardzo restrykcyjnym regulacjom prawnym i zwolenienie pracownika lub niesprawiedliwe traktowanie pracownika, z uwagi na roszczenie o odszkodowanie za wypadek w pracy jest nielegalne. Jeżeli pracodawca postępuje w ten sposób to może ponieść dodatkowe konsekwencje prawne. W rzeczywistości, wielu pracodawców wyraża skruchę za wypadki z udziałem cenionych członków zespołu i robią wszystko co jest możliwe, aby pracownik otrzymał sprawiedliwe odszkodowanie. Celem roszczenia o odszkodowanie powinno być uzyskanie wyniku, który zarówno pracownik jak i pracodawca mogą zaakceptować.

Dużą firma zawsze wygra

Istnieje rozpowszechnione przekonanie, że duże firmy mają prawników w kieszeni i zawsze wygrają sprawę o odszkodowanie. W rzeczywistości, nawet największe firmy w Wielkiej Brytanii zawierają ugody w sprawach o odszkodowanie i są traktowane przez sądy w taki sam sposób jak lokalny sklep spożywczy lub mechanik samochodowy. Anglia i Walia mają najbardziej szczegółowe i wszechstronne prawo na świecie, obejmujące różne okoliczności. Nie ma znaczenia czy pracodawca znajduje się na liście FTSE 100, czy jest to lokalny samorząd czy też właściciel małego przedsiębiorstwa. Prawo zapewnia wszystkim taka sama ochronę.

Odszkodowanie za doznane urazy ciała podlega opodatkowniu, więc nie warto zaczynać

Jest to kolejny mit. Często słyszymy, że odszkodowanie za doznane urazy ciała podlega opodatkowaniu. Nie jest to prawda. Odszkodowanie jest wolne od podatku.

Porozmawiaj z adwokatem

Niestety szeroko rozpowszechnione mity na temat odszkodowac zniechęcają ludzi do wykonania pierwszego kroku, czy byłaby to rozmowa telefoniczna czy też krótki email z pytaniem. Adwokaci specjalizujący się w sprawach o odszkodowania za doznane urazy ciała będą w stanie udzielić porady jakie kolejne kroki można podjąć. Jest ważne, aby wszystkie mity zostały zignorowane, aby osoby które są uprawnione do uzyskania odszkodowania nie zostały pozbawione tej szansy.

Oferujemy bezpłatną, obiektywna poradę na temat roszczeń o odszkodowania za doznane urazy ciała. Skontaktuj się z nami dzisiaj i uzyskaj poradę.